Vi er stolte og glade for at Rælingen Kommune har valgt å ta i bruk læringsplattformen Didac trainer!

Rælingen kommune, som ligger i Viken fylke, ble etablert i 1929, og har over 20 000 innbyggere. Kommunen er organisert innen områdene; barnehage, skole, helse og sosial, pleie og omsorg, kultur og fritid, teknisk og støttefunksjoner.

Rælingen kommune tar nå i bruk læringsplattformen Didac trainer for å selv kunne utvikle læringsinnhold og samtidig kunne tilby de ansatte en samlet oversikt over kommunens opplæringstilbud. En mer profesjonell og effektiv onboarding av nye medarbeidere er også en viktig faktor ved etablering av nettskolen. Kommunen vil også øke bruken av e-læring for å oppnå en mer kostnadseffektiv opplæringsvirksomhet.

Vi ønsker Rælingen Kommune velkommen som Didac kunde og ser frem imot samarbeidet.