Animalia er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse langs hele verdikjeden. Målgruppene for Animalia er mange og varierte. Animalia utvikler kurs til alle, fra bonde og avløser på gården, til produktutviklere og forbrukere i andre enden av verdikjeden.

Animalia – en omfattende nettskole

Animalia tok i bruk læringsplattformen Didac trainer tidlig i 2020, og har allerede utviklet en stor portefølje med mikrokurs, interaktive nettkurs og større opplæringsprogram. Kursene og programmene tilbys og gjennomføres av mange og ulike målgrupper i  landbruket, som bønder, veterinærer, rådgivere, slakteri og kjøttforedlingsbedrifter.

«Vi bruker læringsplattformen Didac trainer til både produksjon av innhold, distribusjon, samt administrasjon og oppfølging av komplette opplæringsprogram med varierte læringsaktiviteter. Med denne plattformen når vi ut til et stort antall brukere med et variert kurstilbud, og forsterker vår fagformidling til bonde og bransje.»

Tone Yvonne Sundhagen, Fagsjef kurs og opplæring