Over 120 elæringskurs og 54.000 kursgjennomføringer. En av norsk varehandels mest innholdsrike nettskoler?

case-apotek-1-300

 

Apotek 1 er Norges ledende apotekkjede. Kjernen for kjedens virksomhet er kompetanse og kvalitet. Apotek 1 sin ambisjon er å leve opp til slagordet ”Vår kunnskap- din trygghet”, i alle kundemøtene. Det betyr at Apotek 1 må ha kunnskapsrike medarbeidere som gjennom sin rådgivning og oppfølging bidrar til å skape bedre helse og økt velvære for kundene. Solid produkt- og fagkunnskap er altså avgjørende for å lykkes i apotekbransjen. Men det er ikke i seg selv nok, man må også ha et sterkt kommersielt fokus med medarbeidere som kan salg og har gode serviceholdninger.

Med over 300 apotek, og ca. 3.000 medarbeidere rundt i hele landet er det en stor utfordring å kunne tilby relevant opplæring raskt nok. Apotek 1 har gjennom en årrekke jobbet langsiktig og systematisk med opplæring og trening av medarbeiderne, og de senere år også tilbudt kurs via internett. Gjennom nettbasert opplæring når de ut til alle ansatte med ny kunnskap på en rask og effektiv måte.

I januar 2015 relanserte Apotek 1 sin nettskole. Nettskolen inneholder over 120 e-læringskurs og har nær 3.000 brukere. Dette er både egenproduserte kurs, og kurs fra leverandører og Apotekenes utdanningssenter Apokus.

En av norsk varehandels mest innholdsrike nettskoler?