Opplæring av frivillige i Røde Kors

caserodekors

Røde Kors er en humanitær organisasjon hvor arbeidet springer ut av ønsket om å gjøre en medmenneskelig innsats. Organisasjonen er grunnfestet i de syv Røde Kors-prinsippene og har en særegen rolle som vokter av Genèvekonvensjonene.

Røde Kors har brukt læringsplattformen Didac trainer LMS i en årrekke. De siste par årene har Røde Kors i samarbeid med Didacs konsulenter utviklet blant annet to nettbaserte kurs:

  • Introduksjonskurs – frivillige
  • Verve og beholde frivillige

Kursene ble utviklet i forfatterdelen av Didac trainer og distribuert ut til brukere i det samme systemet. Hensikten med introduksjonskurset, er å gi nye frivillige i Røde Kors en innføring i hva Røde Kors står for, hva en gjør, og hvordan Røde Kors er organisert for å lykkes med dette. Det er lagt opp til et visuelt og pedagogisk konsept med virkelighetsnære rollefigurer, handlinger tatt fra virkeligheten, varierte interaksjoner og oppgaver som stimulerer til refleksjon.

Hensikten med kurset «verve og beholde frivillige» er å styrke lokalforeningenes kunnskaper og ferdigheter om verving, mottak og oppfølging, slik at Røde Kors kan verve til et større mangfold og beholde flere frivillige.