Plantasjen er med over 130 butikker og over 2400 ansatte i Norge, Sverige og Finland, Skandinavias største hagekjede.

Plantasjen har i mange år satset tungt på å utvikle medarbeidere, og har en meget omfattende nettskole som fundament i dette. Omkring 25.000 kursgjennomføringer årlig fordelt på opplæring i rutiner, produkt, salg og service gjør Plantasjen Business School til en av de større nettskolene i Norden.

Kjedeskolen har bidratt til å heve grunnkompetansen til alle ansatte i konsernet, som igjen har gitt mer fornøyde kunder og ansatte. Plantasjen bruker læringsplattformen Didac trainer som verktøy for produksjon/ajourhold og administrasjon av opplæring i Norge, Sverige og Finland.

«E-læring er helt nødvendig for å kunne gjennomføre effektiv onboarding i en bransje med sterke sesongsvingninger og mange sesongmedarbeidere. I tillegg er e-læring helt avgjørende for å nå ut med opplæring til alle medarbeidere i en organisasjon med raske skifter og stadige nyheter både med tanke på produkter, systemer og rutiner».

Trine Kristoffersen, HR and Training coordinator