• BASIS Økonomistyring
  • Målgruppe: Butikksjefer og assisterende butikksjefer
  • Innhold: Bruttofortjeneste, lønnsprosent, konverteringsgrad osv.
  • Gjennomføringstid: 40 – 50 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Bemanningsplanlegging
  • Målgruppe: Butikksjefer og assisterende butikksjefer
  • Innhold: Lønnskostnader, lønnstime, bemanningsplaner osv.
  • Gjennomføringstid: 40 – 50 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Arbeidsrett
  • Målgruppe: Butikksjefer og assisterende butikksjefer
  • Innhold: Avtaler, arbeidstid og lønn, sykdom, permisjon osv.
  • Gjennomføringstid: 40 – 50 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Forbrukerjus
  • Målgruppe: Butikksjefer og assisterende butikksjefer
  • Innhold: Forbrukerkjøpsloven, klager, garanti osv.
  • Gjennomføringstid: 40 – 50 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Rekruttering
  • Målgruppe: Butikksjefer og assisterende butikksjefer
  • Innhold: Intervju og utvelgelse, referanser, introduksjon og opplæring osv.
  • Gjennomføringstid: 40 – 50 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Personalledelse
  • Målgruppe: Butikksjefer og assisterende butikksjefer
  • Innhold: Motivasjon, utvikling, delegering, kommunikasjon, informasjon osv.
  • Gjennomføringstid: 40 – 50 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Butikkøkonomi
  • Målgruppe: Butikkselgere
  • Innhold: Butikkens økonomi, handlekurv, konvertering, svinn osv.
  • Gjennomføringstid: 30 – 40 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Salgssamtalen
  • Målgruppe: Butikkselgere
  • Innhold: Kontaktfasen, avdekke behov, alternativ, avslutte salget
  • Gjennomføringstid: 30 – 40 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS Handleopplevelsen
  • Målgruppe: Butikkselgere
  • Innhold: Mekanisk- og personlig service
  • Gjennomføringstid: 30-40 min
  • Produsent: Didac
 • BASIS HMS for ledere (arbeidsgiverkurset)
  • Målgruppe: Butikksjefer og assisterende butikksjefer
  • Innhold: HMS ansvar, lover og forskrifter, roller og ansvar osv.
  • Gjennomføringstid: 40 – 50 min
  • Produsent: Didac
 • Fagbrev i Salgsfaget på nett
  • Målgruppe: Alle med min. 5 års salgserfaring
  • Innhold: Salg, service, økonomi, HMS, personalledelse osv.
  • Gjennomføringstid: 3 – 6 måneder
  • Produsent: Didac
  • For mer informasjon les mer

Ta kontakt med oss for mer informasjon: firmapost@didac.no telefon: 982 25 930

Tilbake til nettkurs