Vi ønsker Sintef Norlab og Fagskolen i Østfold velkommen som nye brukere av læringsplattformen Didac trainer.

SINTEF Norlab er Norges største norskeide laboratorieselskap. Sintef Norlabs virksomhetsområder er miljømåling, kjemiske analyse, mikrobiologi, veterinærmedisin og materialtesting.

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag.

Vi ser frem imot et langt og godt samarbeid med både Fagskolen i Østfold og Sintef Norlab!