I samarbeid med sine leverandører og Didac, produserer og publiserer Sunkost nye webinar hver uke.

Sunkost er Norges største Helse og livsstils-kjede med over 100 butikker i Norge. De har som visjon at de skal bidra til å skap en sunnere verden gjennom blant annet å inspirere til en sunn livsstil. Kunnskapsrike ansatte er en essensiell del av denne visjonen, og de har som uttalt mål at de skal ha de mest kunnskapsrike ansatte i bransjen.

Sunkost kjeden har derfor invitert interne krefter og leverandører til å lage ukentlige webinarer, som de kaller «ukeskurs», for sine ansatte. De har utarbeidet en mal for struktur og varighet på webinarene, slik at de blir «identiske» hver uke. Det blir gjort opptak av live-sendingene.

Sammen med Didac har Sunkost laget en rutine for publisering av opptakene i Sunkost sin læringsportal, Sunkost-skolen. Didacs rutinerte kursprodusenter publiserer ukeskursene i kurskatalogen under emneknaggen «ukeskurs». Dette gjøres senest dagen etter live-sendingen. På den måten kan medarbeidere som ikke fikk med seg live-sendingen se kurset senere, eller se det på nytt dersom de ønsker en repetisjon.

«Siden oktober 2022 har Sunkost gjennomført ukentlige kurs med høy deltagelse og stor suksess. Initiativet er meget godt mottatt både av butikkansatte og leverandører. For å kunne være bransjens mest kunnskapsrike, og for å kunne hjelpe alle våre kunder på best mulig måte, må vi holde oss oppdaterte til enhver tid. Dette verktøyet gir oss mulighet til å nå ut til alle ansatte, i alle butikker med ny informasjon, opplæring om nye produkter eller nye regler og retningslinjer. Dette har virkelig vært ett flott tilskudd i vår opplæringsstrategi.»

Linda Larssen, Driftsdirektør i Sunkost

Vi takker Sunkost for at vi får være en del av dette konseptet, og et godt samarbeid.