Vi er stolte og glade for at Stangeland Maskin har valgt læringsplattformen Didac trainer.

Med plattformen vil Stangeland selv utvikle nettbaserte kurs og administrere all opplæring og kompetanseutvikling i virksomheten. Kurs og opplæring innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet blir sentrale område ved lansering av nettskolen.

Kort om Stangeland Maskin
Stangeland Maskin er en av Norges største entreprenører med over 650 ansatte og en av landets mest moderne maskinpark. Virksomheten har som visjon å være ledende, og jobber målrettet med strategier knyttet opp mot menneskelig kapital, bærekraft og digitalisering.

Kort om Didac trainer
Læringsplattformen Didac trainer er en komplett løsning bestående av ulike forfatterverktøy og administrasjonsfunksjonalitet. I Didac trainer kan en utvikle alt fra mikrokurs til komplette opplæringsprogram, tester og undersøkelser, og administrere klasseromskurs / webinar, sertifiseringer og kompetanseprofiler.

Vi ønsker Stangeland Maskin velkommen som kunde og ser frem imot samarbeidet!