Sunkost kjører cirka 14 kampanjer i året. Ved hjelp av obligatoriske e-læringskurs, sikrer Sunkost at alle ansatte ute i butikkene har nødvendig kunnskap og informasjon i forkant av hver kampanje.

sunkost-kampanje-1For å forenkle prosessen med å lage kampanjekursene, har Didac utviklet en mal for Sunkost. Markedssjefen og fagansvarlig hos Sunkost var tidlig i 2016 på opplæring hos Didac for å lære seg å bruke forfatterverktøyet og malene. I løpet av opplæringen ble det første kampanjekurset utviklet. Etter dette har Sunkost utviklet og distribuert kampanjekurs på løpende bånd! Kampanjekursene formidler viktig informasjon om kampanjene og hvorfor de skal gjennomføres.  Målet med kursene er å sikre enhetlig informasjon om kampanjene, øke motivasjon og engasjement for de ulike kampanjene, og unngå misforståelser omkring gjennomføringen. Via Didac trainer kan Sunkost i tillegg spore hvem som har gjennomført kampanjekursene, og på den måten analysere om kursene har hatt en effekt på kampanjeresultatene.

Vi ønsker Sunkost lykke til videre med sine kampanjegjennomføringer og følger spent med på resultatene!