Trendene innen matkultur og servering endrer seg stadig med nye typer mat og serveringssteder. Det er derfor viktig med fokus på kunnskap og krav til matsikkerhet i alle ledd. 4Service er en storaktør innen servering og kantinedrift, og gjennomførte nylig et spennende Trygg mat prosjekt sammen Didacs konsulenter.

Hensikten med nettkurset er å gi kunnskap, og dermed sikre god praksis innen næringsmiddelhygiene i 4Services kantiner, landanlegg og offshore.

Ved at kantinemedarbeiderne har kunnskap om hygiene, renhold, næringsmiddelhåndtering og allergener, vil de føle mer eierskap og ansvar til rutiner og praksis. Dette vil føre til bedre kvalitet hos 4Service, sikre at avvik registreres, og ikke minst mer fornøyde medarbeidere og kunder.

Vi ønsker 4Service lykke til med gjennomføring av nettkurset ute i virksomheten, og ser frem imot nye spennende prosjekt!