Skadegjørere på planter kan føre til irreversible skader i norsk flora. Alle som jobber med mottak og oppbevaring av planter, har et stort ansvar i å hindre at skadegjørere havner i naturen vår.

skjerm-1For å få til dette, er det viktig å oppdage skadegjørere så tidlig som mulig. Da kan spredning hindres, og et utbrudd av skadegjørere bekjempes. Er skaden først oppstått og skadegjørere blir introdusert og spredd i floraen vår, kan det bli kostbart. Mattilsynet fører tilsyns- og overvåkingsarbeid for å hindre introduksjon og spredning av såkalte karanteneskadegjørere. De har utviklet et sett med forskrifter alle importører og forhandlere av planter må følge.

Det er importørene og forhandlerne som selv er ansvarlige for at forskriftene følges, og at egnede rutiner innføres. Plantasjen har som de første i Norge, i samarbeid med Didac, utviklet en e-læringspakke for å lære opp sine ansatte i planterutiner og -forskrifter. Et av hovedbudskapene i opplæringen, er at de ansatte skal melde fra til Mattilsynet heller en gang for mye, enn en gang for lite. Etter kursgjennomføringen har Mattilsynet registrert et stort antall flere henvendelser fra Plantasjen enn tidligere, noe som bekrefter at kursgjennomføringen gir ønsket resultat!

Vi gratulerer Plantasjen med godt læringsresultat, og ønsker dem lykke til videre!