For å underbygge selskapets strategi om at ansvarlige kunder fortjener sitt eget forsikringsselskap, har WaterCircles valgt å inngå en avtale med Didac.

I disse koronatider ble det en «handshake» via Teams!

WaterCircles er et forsikringsselskap som vokser relativt raskt, og med stadig flere nye ansatte i både Norge og Sverige, samt en rekke nye forsikringsagenter i Norge, har selskapet en geografisk spredning som gjør at et godt e-lærings verktøy er viktig. Ved hjelp av læringsplattformen Didac trainer vil WaterCircles sørge for at all opplæring kan skje samtidig, samt at de kan dokumentere hvem som har gjennomgått opplæringen.

Forsikring er definert som en samfunnskritisk virksomhet, og god virksomhetsstyring og intern kontroll er derfor spesielt viktig for WaterCircles i en verden som endrer seg raskt.

«Vi må sørge for god opplæring av våre ansatte og agenter slik at vi kan være best på personlig service og rådgivning. Vårt mål er å identifisere de beste forsikringskundene for å kunne gi dem et bedre tilbud på pris og service enn det de får noe annet sted. For å nå dette er vi avhengig av at all opplæringen underbygges med vår strategi» sier Jack Skallerud Bråthen, konserndirektør for Skade & Kundeprosesser.

Vi ønsker WaterCircles velkommen som kunde og ser frem imot samarbeidet!