To tanker i hodet samtidig, er det mulig? Spørsmålet er om man på den ene siden kan tenke systematikk, dokumentasjon, sertifisering ol., og på den andre siden tenke prestasjoner, poeng osv., i en og samme læringsplattform?

For å holde orden på hvem som har gjennomført hva og med hvilke resultater, bruker man gjerne en læringsplattform. En plattform der man kan utvikle nettkurs, tester, undersøkelser osv., distribuere opplæringen til utvalgte målgrupper, og følge opp progresjon og resultater vha ulike rapporter. For å stimulere til læring i virksomheten gjennom konkurranser, poeng, utmerkelser osv. bruker man gjerne også ulike læringsverktøy og kommunikasjonsløsninger.

Er det et motsetningsforhold mellom obligatorisk/pålagt/tvang på den ene siden, og inspirerende/selvlærende på den andre siden? Er det slik at en ikke kan lykkes med begge deler samtidig i en organisasjon? På webinaret onsdag 30 november vil vi presentere hvordan vi tenker ift disse problemstillingene, og hvordan dette kan håndteres i en og samme læringsplattform. Vi vil også vise dette i praksis i læringsplattformen Didac trainer.

Vel møtt til en lærerik morgen sammen med oss i Didac!

______________________________________________

Tid: Onsdag 30 november kl.09:00 – 09:45
Sted: MS Teams
Påmelding: Klikk her

Webinaret er gratis!