Forfatterverktøy for enhver anledning, 100 % integrert i læringsplattformen – er det mulig?

For å tildele obligatorisk opplæring, sende automatiske påminnelser, publisere tilbud i en katalog, rapportere, sertifisere osv., er en læringsplattform et effektivt verktøy. Men hva med selve læringsinnholdet?

Vår erfaring er at opplæringsavdelingene har behov for å kunne produsere og tilby et variert tilbud av opplæringsaktiviteter; korte mikrokurs, interaktive nettkurs, tester, innleveringer, «lest og forstått» aktiviteter, klasseromskurs, webinar osv. – alt avhengig av hensikten / målet med opplæringen, og målgruppen.

Lar dette seg gjøre i en og sammen læringsplattform? Ja, er vårt klare svar på det. Delta på webinaret tirsdag 5 desember og hør mer om hvordan dere selv kan produsere, oppdatere, administrere alle bedriftens læringsaktiviteter i en og samme læringsplattform. Vi vil demonstrere dette med praktiske og konkrete eksempler.

_____________________________________________

Praktisk informasjon

Tid:  Tirsdag 5 desember kl.09:00 – 09.45
Sted:  MS Teams
Påmelding:  Innen 1 desember: Klikk her

Arrangementet er gratis